นโยบายความเป็นส่วนตัว

วันที่แสดงผล: 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัด (ที่จะถูกใช้แทนในนาม “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เป็นผู้ดำเนินกิจการเว็บไซต์ https://www.itallcounts.org (ที่จะถูกใช้แทนในนาม “การบริการ” ต่อไปภายในหน้านี้)

ภายในหน้านี้จะเป็นการให้ข้อมูลผู้ใช้เกี่ยวกับนโยบายของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้การบริการของเราและตัวเลือกต่างๆของคุณที่อาจจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลเหล่านั้น

เราได้ใช้ข้อมูลของคุณนั้นทั้งในการดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการบริการของเรา โดยในการใช้การบริการของเรานั้น คุณได้ยินยอมที่จะให้มีการใช้และเก็บข้อมูลตามที่ได้ตกลงไว้ในนโยบายนี้ คำศัพท์ต่างๆทั้งหมดที่ใช้ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเดียวกับในหน้าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สามารถเข้าถึงผ่าน https://www.itallcounts.org เว้นแต่ในกรณีที่มีการให้สื่อถึงความหมายอื่นตามที่กำหนดในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ความหมายของคำศัพท์ต่างๆ

 • การบริการการบริการคือเว็บไซต์ https://www.itallcounts.org ที่ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัด
 • ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงบุคคลที่มีชีวิตซึ่งสามารถยืนยันตัวตนผ่านข้อมูลเหล่านั้น (หรือจากข้อมูลเหล่านั้นและข้อมูลอื่นๆที่เรามีอยู่หรือที่อาจจะได้รับมา)
 • ข้อมูลการใช้งานข้อมูลการใช้งานคือการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติที่ซึ่งอาจจะดำเนินการผ่านการใช้การบริการหรือผ่านโครงสร้างของการบริการนั้น (เช่นระยะเวลาในการเข้าชมเว็บไซต์หนึ่งครั้ง)
 • คุกกี้คุกกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ (คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ)
 • ผู้ควบคุมข้อมูลผู้ควบคุมข้อมูลคือบุลคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย(ไม่ว่าจะเป็นเดี่ยว กลุ่มหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นก็ตาม)ที่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่ถูกประมวลและกำลังจะถูกนำไปประมวลตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ผู้ประมวลข้อมูล (หรือผู้ให้การบริการ)ผู้ประมวลข้อมูล (หรือผู้ให้การบริการ) คือบุลคลที่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่ประมวลข้อมูลในนามของผู้ควบคุมข้อมูลเราอาจจะใช้บริการของผู้ให้บริการหลายๆแห่งเพื่อการประมวลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือผู้ใช้การบริการของเราและเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

เรามีหลายจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่แตกต่างกันออกไปเพื่อที่จะดำเนินการและพัฒนาคุณภาพการให้บริการของเรา

รูปแบบของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรานั้น เราอาจจะสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้ของคุณเพื่อที่จะใช้ในการติดต่อหรือยืนยันตัวตนของคุณ(“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • อีเมล
 • ชื่อจริงและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ รัฐ จังหวัด หมายเลขไปรษณีย์ เมือง
 • คุกกี้และข้อมูลการใช้งาน

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อที่จะส่งจดหมายข่าวหรือสื่ออื่นๆที่อาจจะเกี่ยวข้องการการตลาด โปรโมชั่นหรือข้อมูลอื่นๆที่คุณอาจจะสนใจ คุณสามารถที่จะยกเลิกการรับข่าวสารเหล่านี้ผ่านการกดยกเลิกติดตามในลิงค์หรือทำตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลที่เราส่งไปให้หรือโดยการติดต่อเรา

ข้อมูลการใช้งาน

นอกจากนี้ เราอาจจะเก็บข้อมูลวิธีการเข้าใช้งานและใช้ข้อมูลของเราเช่นกัน(ข้อมูลการใช้งาน) ข้อมูลการใช้งานเหล่านี้อาจจะรวมไปถึงข้อมูลที่เป็นหมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในเครือข่ายของคุณ (ไอพี แอดเดรส) บราวเซอร์เป็นแบบไหนและเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่ หน้าที่คุณเข้าไปชมในการบริการของเรา วันและเวลาในการเข้าชม ใช้เวลาในหน้าเหล่านั้นนานขนาดไหน หมายเลขยืนยันอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลที่ตรวจสอบได้อื่นๆ

การติดตามและข้อมูลคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีตามติดตามอื่นๆในการติดตามเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนการบริการของเราและเราได้เก็บข้อมูลบางส่วนเอาไว้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลขนาดเล็กที่อาจจะรวมไปถึงระบบยืนยันพิเศษแบบไร้ตัวตน คุกกี้ได้ถูกส่งไปเก็บในอุปกรณ์ไฟฟ้าของคุณหลังจากที่ถูกส่งมาจากเว็บไซต์และผ่านบราวเซอร์ของคุณ เทคโนโลยีติดตามอื่นๆเช่น บีคอนส์ แท็กและสคริปต์จะถูกนำมาใช้งานเพื่อเก็บรวบรวมและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาและวิเคราะห์ปรับปรุงการบริการของเราต่อไป

คุณสามารถที่จะตั้งค่าให้บราวเซอร์ของคุณไม่รับคุกกี้หรือกำหนดว่าจะรับประเภทไหนได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงการบริการบางส่วนของเราได้

ตัวอย่างของคุกกี้ที่เราใช้มีดังต่อไปนี้:

 • เซสชั่นคุกกี้ เราใช้เซสชั่นคุกกี้ในการดำเนินการบริการของเรา
 • คุกกี้การตั้งค่า เราใช้คุกกี้การตั้งค่าในการจดจำความชอบและรูปแบบการตั้งค่าของคุณ
 • คุกกี้ความปลอดภัย เราใช้คุกกี้ความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ทางด้านความปลอดภัย

การใช้ข้อมูลในด้านต่างๆ

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเพื่อจุดประสงค์หลายประการดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ในการดำเนินการและปรับปรุงการบริการ
 • เพื่อที่จะแจ้งให้คุณได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริการของเรา
 • เพื่อที่จะให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์แบบตอบสนองในการบริการของเราหากคุณต้องการ
 • เพื่อที่จะให้เกิดการดูแลลูกค้า
 • เพื่อที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีค่าเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการบริการของเรา
 • เพื่อที่จะเฝ้าดูการใช้งานการบริการของเรา
 • เพื่อที่จะตรวจสอบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค
 • เพื่อที่จะแจ้งข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า การบริการและกิจกรรมต่างๆที่คล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณเคยซื้อหรือสอบถามก่อนหน้านี้ให้กับคุณ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าว

พื้นฐานการประมวลข้อมูลตามหลักกฎหมายภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (จีดีพีอาร์)

ถ้าหากคุณมาจากเขตเศรษฐกิจยุโรป (อีอีเอ) พื้นฐานตามหลักกฎหมายของบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัด ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวหน้านี้นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆที่เราเก็บรวบรวมและในบริบทใดซึ่งเราได้เก็บรวบรวม

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดอาจจะทำการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • เราต้องการที่จะทำสัญญากับคุณ
 • คุณได้อนุญาตให้เราประมวลข้อมูล
 • การประมวลนั้นมีประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและไม่ได้บั่นทอนสิทธิของคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • หากกฎหมายบังคับ

การเก็บรักษาข้อมูล

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามข้อบังคับของกฎหมาย (อย่างเช่น ถ้าหากเราต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เพื่อใช้กับกฏหมายที่เหมาะสม) แก้ไขปัญหาความขัดแย้งและบังคับใช้ข้อตกลงและนโยบายตามกฎหมาย

นอกจากนั้นบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจะทำการเก็บรักษาข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน ข้อมูลการใช้งานนั้นโดยปกติแล้วจะไม่ได้ถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าข้อมูลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ตามกฏหมายนั้นเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ในระยะเวลาที่นานขึ้นหากมันสามารถนำเอามาใช้เพื่อทำให้ระบบความปลอดภัยดีขึ้นหรือเพื่อที่จะให้การบริการของเรานั้นมีประสทธิภาพมากขึ้น

การเคลื่อนย้ายข้อมูล

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจจะถูกเคลื่อนย้ายและบรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศหรือเขตอำนาจรัฐบาลของคุณที่ซึ่งกฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างออกไป

ถ้าหากคุณอาศัยอยู่ภายนอกประเทศออสเตรเลียและเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับเรา โปรดรับรู้ว่าข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งไปประมวล ณ ประเทศออสเตรเลีย

การยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวถือว่าเป็นกรยอมรับในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจะทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็นในการรับประกันว่าข้อมูลของคุณจะถูกนำไปใช้งานอย่างปลอดภัยตามกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวและจะไม่มีการเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเว้นแต่ที่เหล่านั้นจะมีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆของคุณที่เพียงพอ

การเปิดเผยข้อมูล

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

ถ้าหากบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจำเป็นจะต้องมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือควบรวมกิจการหรือจำเป็นจะต้องขายสินทรัพย์ทางธุรกิจ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะถูกเคลื่อนย้าย เราจะทำการแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเคลื่อนย้ายซึ่งหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนโยบายใหม่

การบังคับเปิดเผยตามกฎหมาย

ในบางกรณี บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากกฎหมายบังคับหรือทำตามความเรียกร้องจากหน่วยงานอำนาจรัฐ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานรัฐบาล)

ข้อกำหนดตามกฎหมาย

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลหากมีเหตุให้เชื่อว่าจะเป็นการกระทำดังต่อไปนี้:

 • เป็นการทำตามข้อบังคับทางกฎหมาย
 • เป็นการปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัด
 • เป็นการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการ
 • เป็นการป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้การบริการรายอื่นหรือประชาชนทั่วไป
 • เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความรับผิดชอบทางกฎหมาย

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเรามากแต่โปรดรับทราบว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตวิธีใดหรือวิธีเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์วิธีใดที่ปลอดภัยแบบ100% ในขณะที่เราพยายามที่จะใช้การป้องกันที่เป็นที่ยอมรับในแวดวงการค้า เราไม่สามารถการันตีความปลอดภัยแบบสมบูรณ์ได้

นโยบายของเราเกี่ยวกับโหมด“ห้ามติดตาม”ภายใต้กฎหมายการปกป้องความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย (แคลโอพีพีเอ)

เราไม่สนับสนุนโหมดห้ามติดตาม (ดีเอ็นที) โหมดห้ามติดตามนั้นเป็นโหมดที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในบราวเซอร์ของคุณเพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ต่างๆรับรู้ว่าคุณไม่ต้องการที่จะถูกติดตาม คุณสามารถที่จะเปิดหรือปิดโหมดห้ามติดตามโดยการเข้าไปในหน้าตั้งค่าของบราวเซอร์ของคุณ

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองสหภาพยุโรป (จีดีพีอาร์)

คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลถ้าหากคุณพักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อีอีเอ) ทางบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจะอนุญาตให้คุณแก้ไข ปรับเปลี่ยน ลบ หรือจำกัดการใช้งานของข้อมูลส่วนตัวของคุณในปริมาณที่มีเหตุมีผล

โปรดติดต่อเราหากถ้าหากคุณต้องการทราบว่าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้และถ้าหากคุณมีประสงค์ที่จะให้เราลบออกไปจากระบบของเรา

ในบางกรณี คุณมีสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ที่จะเข้าถึง อัพเดทหรือลบข้อมูลของคุณที่เรามี เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไปได้ คุณสามารถที่จะเข้าถึง อัพเดทหรือแจ้งความประสงค์ที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยตรงผ่านในหน้าตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณไม่สามารถที่จะกระทำการดังที่กล่าวมาได้ โปรดติดต่อเรา
 • สิทธิ์ที่จะแก้ไข คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลของคุณหากข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่ครอบคลุม
 • สิทธิ์ที่จะคัดค้าน คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
 • สิทธิ์ที่จะจำกัด คุณมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความประสงค์ให้เราจำกัดปริมาณการประมวลข้อมูลของคุณ
 • สิทธิ์ที่จะโอนย้ายข้อมูล คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาของข้อมูลของคุณที่เรามีในรูปแบบที่ใช้เป็นปกติ มีโครงสร้างและคอมพิวเตอร์สามารถตีความได้
 • สิทธิ์ที่จะถอดถอนการให้อนุญาต คุณมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนการให้อนุญาตในเวลาใดก็ตามที่คุณต้องการเกี่ยวกับข้อมูลที่ทางบริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดจำเป็นจะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณเพื่อใช้ในการประมวลข้อมูล

โปรดทราบว่าเราอาจจะต้องการการยืนยันตัวตนจากคุณก่อนที่จะทำตามความประสงค์ดังกล่าว

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนไปที่หน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการของเราในการเก็บรวบรวมและประมวลข้อมูลของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลในพื้นที่ของคุณในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อีอีเอ)

ผู้ให้บริการต่างๆ

เราอาจจะมีการใช้งานผู้ให้บริการภายนอกรายอื่นๆเพื่อที่จะทำให้การบริการของเรานั้นดียิ่งขึ้น(ผู้ให้บริการต่างๆ) ให้การบริการในนานของเรา ให้บริการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือให้ความช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์ว่าการบริการของเรานั้นถูกใช้งานอย่างไร

ผู้ให้บริการภายนอกเหล่าเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพียงเพื่อจุดประสงค์ที่จะทำการต่างๆในนามของเราและได้มีข้อผูกมัดไม่ให้นำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้หรือเปิดเผยได้

ระบบการวิเคราะห์

เราอาจจะติดตามและวิเคราะห์การใช้การบริการของเราผ่านผู้ให้บริการภายนอก

 • Google Analytics Google Analytics คือระบบวิเคราะห์ข้อมูลในเว็บไซต์ที่ถูกให้บริการโดยGoogleที่สามารถตรวจจับและรายงานเกี่ยวกับอัตราการเยี่ยมชมเว็บไซต์ Googleใช้ข้อมูลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมมานั้นเพื่อติดตามและเฝ้าดูการใช้การบริการของเราซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกแชร์ไปยังบริการอื่นๆของ Google อาจใช้ข้อมูลที่ได้ถูกเก็บรวบรวมมานั้นในการลงโฆษณาที่เหมาะสมจากเครือข่าย คุณสามารถที่จะหยุดการติดตามนี้และไม่ให้สิ่งที่คุณทำบนการบริการของเราถูกส่งไปยังGoogle Analytics โดยการติดตั้งแอดออนยกเลิกการติดตามของ Google Analytics ได้ในบราวเซอร์ของคุณ แอดออนตัวนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ Google Analytics JavaScript(ga.js, analytics.js และ dc.js) สามารถแบ่งปันข้อมูลกับGoogle Analyticsเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าใช้การบริการ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของGoogle โปรดเข้าชมหน้าความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขของGoogleได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en

การรีมาร์เก็ตติ้งตามพฤติกรรม

บริษัท อิทออลล์เคาท์ จำกัดใช้บริการรีมาร์เก็ตติ้งในการโฆษณาบนเว็บไซต์ภายนอกหลังจากที่คุณได้เข้าเยี่ยมชมการบริการของเรา ทางเราและผู้ให้บริการภายนอกรายอื่นๆใช้คุกกี้ในการให้ข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพและลงโฆษณาตามการเข้าเยี่ยมชมการบริการของคุณที่ผ่านมา

 • Google Ads (AdWords)
  บริการรีมาร์เก็ตติ้งของGoogle Ads (AdWords)ถูกให้บริการโดยGoogle Inc. คุณสามารถที่จะไม่รับ Google Analytics for Display Advertising และสามารถที่จะปรับแต่งโฆษณาบน Google Display Network โดยเข้าชมหน้าการตั้งค่าบนหน้า Google Ads: https://adssettings.google.com/authenticated นอกจากนั้น Google ก็ยังแนะนำให้ติดตั้ง Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout– ไว้ในบราวเซอร์ของคุณ Google Analytics Opt-out Browser Add-on จะทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้ Google Analytics สามารถเก็บรวบรวมและนำข้อมูลผู้เข้าชมไปใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของGoogle โปรดเข้าชมหน้าความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขของ Google ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?hl=en
 • Facebook
  บริการรีมาร์เก็ตติ้งของ Facebook ถูกให้บริการโดยFacebook Inc. คุณสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตจาก Facebook โดยการเข้าชมหน้าดังต่อไปนี้: https://www.facebook.com/help/164968693837950 หากต้องการที่จะเลือกจะไม่รับชมโฆษณาผ่านอินเตอร์เน็ตจาก Facebook สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้: https://www.facebook.com/help/568137493302217 Facebookนั้นขึ้นตรงต่อหลักการการควบคุมการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลที่ถูกจัดตั้งโดยพันธมิตรโฆษณาดิจิทัล คุณสามารถที่จะไม่รับชมจากทั้งFacebookและบริษัทที่เข้าร่วมอื่นๆผ่านพันธมิตรโฆษณาดิจิทัลในสหรัฐอเมริกา https://www.aboutads.info/choices/ พันธมิตรโฆษณาดิจิทัลในแคนาดา https://youradchoices.ca/ หรือพันธมิตรโฆษณาดิจิทัลแห่งยุโรป https://www.youronlinechoices.eu/ หรือเลือกที่จะไม่รับชมผ่านการตั้งค่าในโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Facebook โปรดเข้าชมหน้านโยบายข้อมูลของFacebook ได้ที่ https://www.facebook.com/privacy/explanation

การชำระค่าใช้จ่าย

เราอาจจะมีการนำเสนอสินค้าและ/หรือการบริการที่ต้องผ่านการชำระเงินในการบริการของเรา ในกรณีนั้น เราจะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกสำหรับการประมวลผลในการชำระเงิน (เช่น ผู้ประมวลผลการชำระเงิน)

เราจะไม่ทำการเก็บหรือรวบรวมข้อมูลบัตรธนาคารของคุณ ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งไปที่ผู้ประมวลผลการชำระเงินภายนอกโดยตรงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบาลความเป็นส่วนตัวของผู้ประมวลผลการชำระเงินภายนอกนั้นๆ ประมวลผลการชำระเงินภายนอกเหล่านั้นขึ้นตรงกับมาตรฐานความปลอดภัยโดยควบคุมมาตรฐานการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของสภาความปลอดภัยสารสนเทศซึ่งเป็นการรวมมือระหว่าง Visa MasterCard American Express และ Discover

ข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยโดยควบคุมมาตรฐานการเก็บรักษา ประมวลผล และรับส่งข้อมูลบัตรเป็นการช่วยให้การรับส่งข้อมูลของการชำระเงินเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย

ผู้ประมวลผลการชำระเงินที่ร่วมมือกับเรามีดังต่อไปนี้:

ลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การบริการของเราอาจจะมีการใส่ลิงค์เพื่อเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เราไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ ถ้าหากคุณกดเข้าเว็บไซต์ภายนอก คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ภายนอกนั้น เราแนะนำอย่างยิ่งให้คุณทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆที่คุณเข้าชม

เราไม่สามารถที่จะควบคุมและจะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อปฏิบัติของเว็บไซต์ภายนอกใดๆทั้งสิ้น

นโยบายเกี่ยวกับผู้เยาว์

การบริการของเรานั้นจะไม่แยกแยะว่าผู้ใดมีอายุต่ำกว่า 18 ปี (“ผู้เยาว์”)

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลยืนยันตัวตนจากผู้ใดก็ตามที่อายุต่ำกว่า 18 ปีโดยการรู้เห็นล่วงหน้า หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเรา ถ้าหากเราทราบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เราจะทำการลบข้อมูลนั้นออกไปจากฐานข้อมูลของเรา

การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจจะทำการอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เราจะทำการแจ้งเตือนคุณโดยการเพิ่มนโยบายความเป็นส่วนตัวข้อใหม่ลงในหน้านี้

เราจะบอกให้คุณทราบผ่านทางอีเมลและ/หรือการประกาศที่สำคัญในการบริการของเราก่อนที่นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อใหม่นั้นจะมีผลและจะมีการอัพเดท “วันที่มีผล” ไว้ด้านบนสุดของหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

เราแนะนำให้คุณรับชมหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเผื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงใดๆจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการบันทึกลงบนหน้านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสอบถามใดๆเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเรา:

ItAllCounts - Charity Platform
Logo