Zásady ochrany osobních údajů

Datum platnosti: 26. Března, 2019

ItAllCounts Pty Ltd („nás“, „my“ nebo „náš“) spravuje webovou stránku https://www.itallcounts.org (Po zbytek dokumentu nazývána jako „Služba“)

Tato strana vám poskytne informace ohledně zásad týkajících se shromažďování, užití a zveřejnění osobních údajů při užití Našich služeb a možnosti spojené s těmito údaji.

Vaše údaje používáme k vylepšení a fungování Našich služeb. Používáním naší Služby souhlasíte se shromažďováním a použitím informací v souladu s našimi zásadami. Podmínky týkající se Zásad ochrany osobních údajů mají stejný význam jako naše Pravidla a Podmínky (dostupné na https://www.itallcounts.org), pokud následující definice nestanovují jinak.

Ustanovení

 • Služby Naše služby poskytujeme na webové stránce https://www.itallcounts.org, kterou spravuje ItAllCounts Pty Ltd.
 • Osobní údaje Osobními údaji se myslí údaje o živém jedinci, který může být s pomocí těchto údajů identifikován (nebo z těchto údajů a dalších informací, které jsou buďto v našem vlastnictví nebo jejž vlastnictví pravděpodobně nabydeme).
 • Data o užívání Data o užívání jsou sbírána automaticky buďto při použití Našich služeb nebo skrze infrastrukturu Služby samotné (např. doba strávená na určité stránce).
 • Soubory cookie Soubory cookie jsou soubory uložené na vašem zařízení obsahující informace nastavení stránek vzdáleného serveru (počítač nebo mobilní zařízení).
 • Správce osobních údajů Správce osobních údajů je fyzická nebo právní osoba, která rozhoduje (buďto sám nebo skupina lidí) o účelu a způsobu, jakým jsou nebo budou osobní údaje zpracovávány.Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů jsme my správci vašich osobních údajů.
 • Zpracovatel dat (nebo Poskytovatel služeb) Zpracovatel dat (nebo Poskytovatel služeb) je jakákoliv fyzická nebo právní osoba, která zpracovává osobní údaje jménem Správce osobních údajů.Můžeme využít služby různých poskytovatelů služeb, abychom mohli vaše data zpracovat efektivněji.
 • Subjekt údajů (nebo uživatel) Subjekt údajů je jakýkoliv žijící jednotlivec, který využívá našich Služeb a je subjektem jistých osobních údajů.

Sběr a užití informací

Sbíráme několik různých druhů informací pro různé účely, abychom mohli pro vás provozovat a vylepšovat naše služby.

Druhy sbíraných údajů

Osobní údaje

Během používání Našich služeb vás můžeme požádat o poskytnutí jistých osobních údajů, které mohou být použity k vaší identifikace a zkontaktování (“Osobní data”). Mezi tyto údaje mohou kromě jiných patřit:

 • Emailová adresu
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, kraj, PSČ, město
 • Soubory cookie a data o použití

Vaše osobní údaje můžeme použit k zasílání newsletterů, reklamního a propagačního materiálu a dalších informací, o které můžete mít zájem. Můžete se rozhodnout nepřijímat žádné z těchto zpráv skrze odkaz ke zrušení odběru, instrukcemi poskytnutými v jakémkoliv námi zaslaném e-mailu nebo zkontaktováním se s námi.

Data o použití

Můžeme sbírat informace o tom, jak je Naše služba navštěvována a použita (“data o použití”). Tyto data o použití mohou zahrnovat různé informace, např. IP adresa, typ prohlížeče, verzi prohlížeče, konkrétní stránky Našich služeb, které navštěvujete, čas a datum vaši návštěvy stránek, čas strávený na těchto stránkách, UDI a jiná diagnostická data

Sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a jiné podobné sledovací zařízení ke sledování aktivity na stránkách Našich služeb.

Soubory cookie jsou soubory obsahující malé množství dat, které mohou zahrnovat unikátní anonymní identifikaci. Soubory cookie jsou zaslány webovými stránkami do uložiště vašeho zařízení. Další sledovací programy jsou internetové tagy, které sledují a sbírají informace a díky tomu analyzují a zlepšují Naši službu.

Ve svém prohlížeči můžete buďto nastavit upozornění pro soubory cookie nebo je kompletně odmítnout. Nicméně pokud nebudete přijímat soubory cookie, může vás to omezit v používání některých částí Našich služeb.

Příklad Námi používaných souborů cookie:

 • Nezbytné soubory cookie. Používáme nezbytné soubory cookie k fungování Našich služeb
 • Funkční soubory cookie. Používáme funkční soubory cookie pro uložení vašich preferencí a nastavení
 • Ochranné soubory cookie. Používáme ochranné soubory cookie z důvodu ochrany informací

Užití údajů

ItAllCounts Pty Ltd používá nasbíraná data k různým účelům:

 • K poskytování a fungování našich služeb
 • K oznámení změn vztahujícím se k Našim službám
 • K umožnění vašemu možnému užití interaktivních funkcí Našich služeb, pokud budete mít o takové funkce zájem
 • K poskytnutí zákaznické podpory
 • K sběru důležitých informací nebo analýz vedoucích k vylepšení Našich služeb
 • Ke sledování míry užití našich služeb
 • K rozpoznání, prevenci a zaznamenání technických problémů
 • K poskytnutí novinek, speciálních nabídek a obecných novinek o ostatních produktech, službách a událostech podobného rázu těch, které jste si již pořídili nebo měli zájem, pokud jste se rozhodli takové informace přijímat.

Právní základ pro zpracovávání osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), právní podklad ItAllCounts Pty LTD pro sběr a užití osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů záleží na typu osobních dat, které sbíráme, a specifický kontext, ve kterém jej sbíráme.

ItAllCounts Pty Ltd může zpracovávat vaše osobní data z důvodu:

 • Vašeho zkontaktování
 • Díky vašemu souhlasu nakládat s informacemi
 • Zpracování je v našich oprávněných zájmech a není potlačeno vašimi právy
 • Pro účely zpracování plateb
 • Dodržení zákonů

Držení dat

ItAllCounts Pty Ltd bude držet vaše dobu pouze po nezbytnou dobu a pro účely dané Zásadami o ochraně osobních údajů. Budeme držet a užívat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešit spory a vymáhat naše právní dohody a zásady.

ItAllCounts Pty Ltd si také uchová data o použití pro účely interní analýzy. Data o používání jsou obecně uchovávána po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení bezpečnosti nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby, nebo jsme ze zákona povinni uchovávat tato data po delší dobu.

Přenos dat

Vaše informace, včetně osobních údajů, mohou být přeneseny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci – a mohou být udržovány v těchto počítačích, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Pokud se nacházíte mimo Austrálii a rozhodnete se nám poskytnout informace, vezměte prosím na vědomí, že údaje, včetně osobních údajů, přenášíme do Austrálie a zpracováváme je tam.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následujete předložení těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost ItAllCounts Pty Ltd podnikne všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění toho, aby se s vašimi údaji zacházelo bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a aby nedošlo k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly, včetně bezpečnost vašich dat a dalších osobních údajů.

Zveřejňování dat

Obchodní transakce

Pokud se společnost ItAllCounts Pty Ltd podílí na fúzi, akvizici nebo prodeji aktiv, mohou být vaše osobní údaje převedeny. Poskytneme upozornění o přenosu vašich osobních údajů předtím, než se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů.

Zveřejnění pro vymáhání práva

Za určitých okolností může být ItAllCounts Pty Ltd požádána o zpřístupnění vašich osobních údajů, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti veřejných orgánů (např. Soud nebo vládní agentura).

Právní požadavky

ItAllCounts Pty Ltd může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že takové kroky jsou nezbytné k:

 • Vyhovění zákonné povinnosti
 • Ochraně a obhájení práva a vlastnictví společnosti ItAllCounts Pty Ltd
 • Předejití nebo vyšetření možného pochybení v souvislosti s naší službou.
 • Ochraně osobní bezpečnost uživatelů Našich služeb nebo veřejnosti
 • Ochraně před právní odpovědností
 • Zabezpečení dat

Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Naše zásady týkající se “Nesledovat” signálu podle zákona o ochraně online v Kalifornii (CalOPPA)

Nepodporujeme funkci Nesledovat („DNT“ či “Do Not Track”). Nesledovat sledováníje předvolba, kterou můžete nastavit ve webovém prohlížeči, aby informovala webové stránky o tom, že nechcete být sledováni.

Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat na stránce Předvolby nebo Nastavení webového prohlížeče.

Vaše práva na ochranu údajů podle obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Pokud jste rezidentem Evropského hospodářského prostoru (EHP), máte určitá práva na ochranu údajů. Cílem ItAllCounts Pty Ltd je podniknout přiměřené kroky, které vám umožní opravit, změnit, odstranit nebo omezit použití vašich osobních údajů.

Pokud chcete být informováni o tom, jaké osobní údaje o vás máme, a pokud chcete, aby byly odebrány z našich systémů, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo na přístup, aktualizaci nebo odstranění informací, které o vás máme. Kdykoli je to možné, můžete mít přístup k vašim osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich smazání, a to přímo v sekci nastavení účtu. Pokud nemůžete tyto akce provést sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.
 • Právo na nápravu Jsou-li nějaké informace nepřesné nebo neúplné, máte právo na opravu svých údajů.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení. Máte právo požádat, abychom omezili rozměr a množství zpracovaných osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost dat. Máte právo na to, aby vám byla poskytnuta kopie informací, které o vás máme, ve strukturovaném, strojově čitelném a běžně používaném formátu.
 • Právo na odvolání souhlasu. Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud se společnost ItAllCounts Pty Ltd spoléhala na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Než odpovíme na tyto žádosti, můžeme vás požádat o ověření vaší identity.

Máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu údajů o našem shromažďování a používání vašich osobních údajů. Další informace získáte od místního úřadu pro ochranu údajů v Evropském hospodářském prostoru (EHP).

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti a jednotlivce třetích stran za účelem usnadnění naší Služby („Poskytovatelé služeb“), poskytování Služby v našem zastoupení, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo pomoc s analýzou využití naší Služby.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat pro žádný jiný účel.

Analýzy

Můžeme použít poskytovatele služeb třetích stran ke sledování a analýze využívání naší služby.

 • Google Analytics Google Analytics je webová analytická služba nabízená společností Google, která sleduje a hlásí provoz na webu. Google používá shromážděná data ke sledování využívání našich služeb. Tato data jsou sdílena s dalšími službami Google. Google může shromážděná data použít k kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě. Můžete se rozhodnout, že svou aktivitu službě Google Analytics neumožníte sledovat instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení Google Analytics. Doplňek zabraňuje Google Analytics JavaScriptu (ga.js, analytics.js and dc.js) ve sdílení informací s Google Analytics o aktivitě návštěv. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webu Ochrana osobních údajů a podmínky společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Behaviorální marketing

ItAllCounts Pty Ltd používá remarketingové služby k inzerci na webových stránkách třetích stran poté, co jste navštívili naši Službu. My a naši prodejci třetích stran používáme soubory cookie k informování, optimalizaci a zobrazování reklam na základě vašich minulých návštěv naší služby.

 • Reklamy Google (AdWords)Remarketingovou službu pro reklamy Google (AdWords) poskytuje společnost Google Inc.Můžete se odhlásit z Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google na stránce Nastavení reklam Google: https://www.google.com/settings/ads. Google také doporučuje nainstalovat doplněk prohlížeče pro odhlášení z Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – pro svůj webový prohlížeč. Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics poskytuje návštěvníkům možnost zabránit tomu, aby jejich údaje byly shromažďovány a používány službou Google Analytics. Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na webové stránce Ochrana osobních údajů a podmínky Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
 • FacebookRemarketingovou službu na Facebooku poskytuje společnost Facebook Inc. Více informací o zájmově orientované reklamě se dozvíte z Facebooku na této stránce: https://www.facebook.com/help/164968693837950. Chcete-li se odhlásit z reklam založených na vašich zájmech Facebooku, postupujte podle těchto pokynů z Facebooku: https://www.facebook.com/help/568137493302217. Facebook dodržuje samoregulační zásady pro online behaviorální reklamu zavedené Digital Advertising Alliance. Můžete se také odhlásit z Facebooku a dalších zúčastněných společností prostřednictvím Digital Advertising Alliance v USA https://www.aboutads.info/choices/. Digital Advertising Alliance of Canada v Kanadě https://youradchoices.ca/. Evropské interaktivní aliance digitální reklamy v Evropě https://www.youronlinechoices.eu/. Je možné se odhlásit pomocí nastavení svého mobilního zařízení. Další informace o postupech ochrany osobních údajů na Facebooku naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Platby

V rámci Služby můžeme poskytovat placené produkty a / nebo služby. V takovém případě využíváme ke zpracování plateb služby třetích stran (např. Zpracovatele plateb).

Nebudeme ukládat ani shromažďovat údaje o vaší platební kartě. Tyto informace jsou poskytovány přímo našim zpracovatelům plateb třetích stran, jejichž použití vašich osobních údajů se řídí jejich zásadami ochrany osobních údajů. Tito zpracovatelé plateb dodržují standardy stanovené PCI-DSS spravované PCI Radou což je společné úsilí značek jako Visa, MasterCard, American Express and Discover. Požadavky PCI-DSS pomáhají zajistit bezpečné zpracování platebních informací.

Zprostředkovatelé plateb, se kterými pracujeme, jsou:

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech navštívených stránek.

Nemáme žádnou kontrolu nad a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jiných webů nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše služba se netýká nikoho mladšího 18 let („Děti“).

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od kohokoli mladšího 18 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje od dětí bez ověření rodičovského souhlasu, podnikáme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat o všech změnách zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, vás budeme informovat e-mailem nebo výzvou k naší službě a aktualizujeme „datum účinnosti“ v horní části této zásady ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás:

ItAllCounts - Charity Platform
Logo